Siden 1. november er det meldt 10 falske brannalarmer i Oslo, hvorav fire alene sist lørdag. I normale tider er straffen for slike alarmer tre måneders fengsel, men nå er fengselsstraffen skjerpet til ett år. (08.11.1943)