Etter lange forhandlinger har Nortraship avslått tilbudet fra den britiske regjering om erstatningsskip for senket tonnasje. Nortraship har vært grunnleggende skeptisk etter at tilbudet kom for ett år siden, fordi fartøyene er vurdert som lite egnet og prisen for høy. (01.11.1943)