Operasjon Mardonius: Max Manus, Gregers Gram, Halvor Haddeland og Einar Riis Johansen har innledet en sabotasjeaksjon mot de tyske fartøyene Ortelsburg, Tugela og Sarpfoss i Oslo. De har først padlet til Bleikøya, der de har utstyr for aksjonen. Der har de ventet til natten falt på, før de padlet ut og satte flere minelimpets med tidsforsinkelse på fartøyene. På grunn av nattarbeid og lys på stedet, ga de opp å sette limpets på et fjerde fartøy. Havnearbeider Sigurd Jacobsen har samtidig festet tilsvarende limpets på syv skip ved Akers mekaniske Verksted. (27.04.1943)