På grunn av den milde vinteren og den tidlige våren på Østlandet, er det veldig vanskelig å oppbevare store potetlagre utover forsommeren. Potetnemnden i Oslo og Aker ber derfor om at alle snarest kjøper poteter på alle gyldige merker. (20.04.1943)

Hitlers 54. fødselsdag feires med en mektig militærparade på Karl Johans gate. En ærestribune er reist for militære sjefer foran Universitetet, blant andre generaloberst von Falkenhorst. (20.04.1943)

Osvald-gruppen går til aksjon mot arbeidsinnsatsens kontor for Oslo og omegn i Pilestredet. Aksjonen utføres i samråd med Milorg, og målet er å hindre tvangsutskrivning av norsk arbeidskraft. Aksjonistene, blant dem Asbjørn Sunde og Johan Peter Bruun, kaster molotovcocktails gjennom vinduene, og arkivet for Den nasjonale arbeidsinnsats blir totalskadet. Sunde blir hardt skadet når en brannbombe antenner i lommen hans når han faller ut av lastebilen. Tre av aksjonistene blir senere arrestert og henrettet. Milorg mislykkes samme dag med en aksjon mot arbeidskontoret i Heimdalsgaten. (20.04.1943)

Quisling er i sitt syvende møte med Hitler siden desember 1939. Han har tidligere møtt Hitler seks ganger i Rikskanselliet i Berlin, men denne gangen foregår møtet i barokkpalasset Schloss Klessheim ved Obersalzberg. Ellers er er Bormann, Lammers, Himmler og Neuman til stede, og Terboven har i likhet med Quisling tatt turen fra Oslo. På forhånd har Quisling rettet skarp kritikk mot den tyske politikk overfor Norge og andre besatte land. Hitler svarer med en lang monolog om at fredsslutning og selvstendighet må vente, men han gir sitt ord til Quisling «som germaner» på at Norge etter krigens slutt igjen skal bli fritt. Dette er det eneste kjente tilfelle hvor Hitler har gitt slike løfter til et besatt land. (19.04.1943)

Lundebanen, som går fra kaianlegget Lundevågen ved Farsund til et anleggsområde ved Lista flystasjon, blir åpnet. Den smalsporete banen er 12 kilometer lang, og tyskerne skal bruke den til å transportere forsyninger og krigsmateriell til flere militære anlegg på Lista. (19.04.1943)

NS-regimet har begynt å arbeide med planer om å drepe «uhelbredelig sinnssyke» og «idioter», og om å internere «tatere» og hindre dem i å formere seg. (19.04.1943)

Lingekarene Martin Olsen, Tor Stenersen og Oddvar Sandersen har tatt med seg fire magnetiske ladninger fra England for å utføre sabotasje mot tyske skip i Norge. De drar først til Drammen: Der skal det etter sigende ligge to tyske lastebåter, men de har reist. Dermed reiser de heller til Horten for å sprenge to tyske torpedobåter, men de er også borte. I Moss finner de imidlertid en 2000 tonns tysk lastebåt ved navn Sanev. Olsen tar den magnetiske ladningen på ryggen, svømmer under vann til skutesiden og plasserer den der. Omtrent 12 timer etter eksploderer ladningen og senker skipet. (19.04.1943)

MS Høegh Carrier av Oslo, som kom under tysk kontroll i 1940, bombes og senkes av britiske fly utenfor Den Helder på reise fra Rotterdam til Norge med kull. Fyrbøterne Georg Wreng og Thore Willy Thorsen omkommer. (18.04.1943)

Operasjon Puffin: William Houlder og Svein Blindheim hopper ut i fallskjerm over Modum for å bygge opp Milorg i Drammen- og Oslo-området. De skal bidra til å rekruttere og trene militært mannskap som skal bistå under en eventuell frigjøringskamp. (17.04.1943)

Det er innført «offentlig luftvarsel» i Ålesund luftvernkrets. Ved varsling skal trafikk og næringsliv gå som normalt, men en skal være på alerten. Ved ordinær flyalarm skal man søke dekning. (15.04.1943)

Det innføres nye og omfattende reiserestriksjoner i hovedstadsområdet. Reisetillatelse blir påbudt og skal fremvises på alle baner unntatt forstadstogene. Politiet skal bekrefte reisens nødvendighet. (15.04.1943)

Dagbladet og Morgenbladet velger å stanse utgivelsene sine som følge av en tysk plan om å slå sammen de to avisene på grunn av papirmangelen og hensynet til Den nasjonale arbeidsinnsats. (15.04.1943)

Bortsett fra aviser og bøker, forbys de fleste anvendelser av papir og papp fra nå av. Som følge av dette, begynner blant annet dagsavisen Norges Handels- og Sjøfartstidende å utkomme som ukeavis. Wehrmacht får dispensasjon for «avtrykningsbilder og -plakater», drikkebegre og landkart. (15.04.1943)

DS Pasvik av Kirkenes, som er rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, forsvinner med en besetning på ni nordmenn like etter avgang fra Kirkenes. Trolig blir skipet minesprengt av den russiske ubåten L-22. (14.04.1943)

Den norske jageren HMS Eskdale blir torpedert og senket av tyske E-båter mens den er i eskorte sammen med jageren Glaisdale, to norske minesveipere og tre britiske skip. 25 mann av besetningen omkommer, mens 155 blir reddet. (14.04.1943)

NS avsetter Thoralf Pryser som redaktør av dagsavisen Morgenposten. Etter dette føyer avisen seg inn i rekken av aviser som retter seg etter de daglige direktiver som blir utstedt av okkupasjonsmaktens presseregime. (13.04.1943)

Leif Løckra, som seiler i uteflåten for Nortraship, omkommer etter en eksplosjonsulykke om bord i MS Fernmoor. Han etterlater seg kona Ruth. (13.04.1943)

Ola Svensen og Harry Sødermann har utarbeidet en plan for utdanning av 50 norske reservepoliti. Planen er at Reservepolitiet (R.P.) skal gå inn i vaktholdet i Norge når tyskerne trekker seg ut. Utdanningen godkjennes nå av eksilregjeringen i London, og det skal vise seg at hele 14 700 reservepoliti (også kalt politisoldater) kommer til å bli utdannet i Sverige. (13.04.1943)