Kurerflyet på Stockholmsruten blir skutt ned over Skagerrak. Samtlige om bord mister livet, blant dem flyger Erik Engnæs, annenflyger Oddvar Wenger og telegrafist Harald Pillgram Wilhelmsen. Stockholmsruten brukes for transport av motstandsfolk og annet personell fra Sverige til Storbritannia, men brukes også til frakt av blant annet viktig diplomatpost og kulelagre for den britiske krigsindustrien. (04.04.1943)

Befolkningen får beskjed via avisene om å levere melkeflasker renvasket tilbake til butikkene. Melkeforretningene fraber seg flasker som lukter. (03.04.1943)

Åtte menn som ble tatt til fange fra MK Bratholm I under Operasjon Martin (Red) henrettes på Tromsøya etter kommandoordren. Denne ordren, utstedt fra Hitler 18. oktober 1942, slår fast at alle allierte soldater som blir tatt til fange skal henrettes uten rettssak, selv om de bærer uniform. Dette er i strid med Haagkonvensjonen om håndtering av krigsfanger. De henrettede er Linge-soldat Gabriel Salvesen, skipper Sverre O. Kverhellen, Sjur L. Trovåg, Magnus J. Kvalvik, Harald P. Ratvik, Bjørn N. Bolstad, Alfred A. Vik og Frithjof M. Haugland. (02.04.1943)

Aftenposten trykker kart over området på Hardangervidda som ble sperret av i går. Forbudet mot å bevege seg i området kommer til å gjelde ut krigen. (02.04.1943)

Motstandsmann Kristian Kyhn Gløersen – roverspeider og idrettsmann – blir etter et fluktforsøk skutt av Gestapo ved Nordstrand bad i Oslo. (02.04.1943)

DS Lysefjord av Stavanger blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Tampa til Puerto Barrios. Skipet går ned på to minutter. Tre nordmenn og en spanjol omkommer. (01.04.1943)

Vidkun Quisling slår sammen NS-styrte Handelsdepartementet og Forsyningsdepartementet til det nye Næringsdepartementet. (01.04.1943)

Etter at Kretsen skrev det såkalte “Partisanbrevet” til eksilregjeringen i februar, hvor de advarte sterkt mot Milorgs ønske om å øke den militære aktiviteten i motstandsbevegelsen, møtes Kretsen og Milorg i Stockholm for å løse opp i spenningen dem imellom. Møtet er vellykket, fører til en delvis oppklaring i forviklingene og leder etter hvert til det samarbeidet som utvikler seg til Hjemmefrontens Ledelse. (01.04.1943)

NS-myndighetene sliter med å innfri tidsfristen for å fullføre registreringene til Den nasjonale arbeidsinnsats – en frist som går ut 15. april. De har også problemer med å levere det ønskede antallet arbeidere til tyske byggeplasser. En etterretningskilde opplyser til den norske legasjonen i Stockholm at “det hersker et fullstendig rot på arbeidsformidlingskontorene”. Antallet registreringspliktige nordmenn anslås til 350 000. (01.04.1943)

Rinnanbanden bytter hovedkvarter igjen: De flytter fra Gamle Åsvei 48 til Prinsens gate 37 i Trondheim, vegg i vegg med Misjonshotellet. (01.04.1943)

Tyskerne sperrer av hele Hardangervidda og innfører unntakstilstand i området etter nesten fem ukers resultatløs leting etter sabotørene fra Vemork-aksjonen. Omtrent 2800 mann skal nå gjennomsøke østlige deler av vidda. Hver eneste hytte blir endevendt, mange blir også for sikkerhets skyld brent. Aksjonen blir etter hvert utvidet med 12 000 mann som saumfarer området mellom Bergensbanen i nord og Setesdalsheiene i sør. Fire av sabotørene har gått i dekning på vidda og blir aldri funnet. (01.04.1943)

Tirpitz har ankommet Kåfjorden. Kjempen har selskap av Scharnhorst og Lützow, samt seks destroyere. Til sammen utgjør de en formidabel flåtestyrke, som er en alvorlig trussel mot den allierte skipsfarten utenfor Norskekysten. (01.04.1943)