Det er første påskedag. Påsken faller på den senest mulige datoen; forrige gang dette inntraff var 1886, neste gang er i 2038 og 2190. Bildet er fra Buvollen ved Aursjøen i Møre og Romsdal, påsken 1943. (25.04.1943)