I Ålesund går det et Hirdtog gjennom byens gater. Regimentsfører Krohn er på besøk og holder tale på St. Olavs plass. Hirdtoget starter ved hirdkontoret i Brunholmgata. (28.04.1943)