Næringsdepartementet har bestemt at det ikke skal utdeles sukker som bifôr til nye birøktere i år. Formannen i Norges Birøkterlag, Th. Hanssen, advarer dermed mot nystarting av bihold. (29.04.1943)