Elling Arnold Ellingsen fra Bergen, som er utskrevet som dekksmann i Den norske marine, faller ned i dokken i Falmouth og drukner. Han gravlegges i Bergen. (26.04.1943)