En gårdbruker på Ringerike får 60 dagers fengsel for å ha slaktet to kuer, én gris og 13 sauer ulovlig. (29.04.1943)