Haakon Lie sender en artikkel til avisen The Nation om antisemittismen i Norge. Han skriver om det systematiske ranet av jøders eiendom i Norge og deportasjonene til Tyskland. Han skriver at tusen jødiske menn, kvinner og barn er sendt med fangeskipet Donau og at disse aldri mer vil få se igjen sitt hjemland. Tallet på jøder om bord på Donau er overdrevet, men ikke farene for dem som ble sendt avgårde med skipet i november. (23.01.1943)

Opprullingene på Sørlandet fortsetter: En motstandsgruppe på 19 personer blir arrestert etter at Gestapo rykker inn på politistasjonen i Risør i en storaksjon. (23.01.1943)

Reidar Svendsen dømmes til døden etter at han i oktober ble arrestert for å dele ut illegale aviser på arbeidsplassen. Han skal også ha hjulpet en tysk flyktning som deretter anga ham. Han blir i mars skutt på Trandum. (23.01.1943)

Flere norske MTB-er legger ut fra Lerwick. De har fått i oppdrag å ødelegge Stord kisgruve ved Lillebø i nærheten av Sagvåg. Toktet er grundig forberedt, blant annet med rekognosering på stedet av to norske offiserer, forkledt som fiskere, i begynnelsen av januar. Planen er at to MTB-er skal foreta et avledende angrep på Marstein fyr, mens tre skal dekke de to som skal landsette kommandosoldater i Sagvåg. (23.01.1943)

Fru Magna Monsens forsøk med fremstilling av stoffer av reveull har resultert i de nydeligste kåper, drakter og kjoler i smakfulle farger og av en kvalitet som virker som en drøm i disse krise- og surrogatpregede tider. (23.01.1943)

En hotellvertinne som har drevet en pokerbule, blir idømt 90 dagers betinget fengsel, inndragning av de 2000 kronene hun har tjent og 100 kroner i saksomkostninger. (22.01.1943)

«Olav Wist» redder soknepresten i Vikna, Torvald Moe, fra fangenskap i Trondheim. Moe vet ikke at redningsmannen er den farligste angiveren i Norge, Henry Rinnan, og hans folk. De utgir seg for å være sentrale illegale ledere og ber Moe oppgi navnene på sine kontakter, slik at de kan overta motstandsarbeidet i Vikna etter Moe, som de lover å føre trygt til Sverige. Moe oppgir lykkelig alle navn og loses deretter til Sverige som lovet. Med dette blir mesteparten av nøkkelpersonene i det illegale arbeidet i Nord-Trøndelag kjent for Rinnan. Hans tillit blir enda mer styrket når Moes kone og barn også blir loset til Sverige. En del av de sentrale motstandsfolkene blir varslet om Rinnans rette identitet, men likevel kan han fortsette sitt arbeid under dekknavn på grunn av økt tillit. Hundrevis av motstandsfolk blir etter hvert arrestert, siden «redningen» av Torvald Moe blir Rinnans beste alibi som motstandsmann. (22.01.1943)

Ved en misforståelse blir torpedoer fra et alliert skip fyrt av mot hurtigruteskipet DS Kong Harald i Frøysjøen i Bremanger. Ingen av torpedoene treffer. (21.01.1943)

Handelsmann og motstandsmann Arne Scheie fra Bygland blir arrestert og plassert i Kristiansand kretsfengsel. Han har vært med på våpentransport og forsyningstjeneste i Milorg. Senere sendes han til Grini og etter hvert Sachsenhausen, hvor han dør på sensommeren. (21.01.1943)

En knapp måned etter at Sveriges utenriksråd Gösta Engzell har tilbudt Quisling-regjeringen å sende gjenværende norske jøder til Sverige, appellerer nordmenn i Sverige til britiske myndigheter om å redde de norske jødene. (20.01.1943)

Etter en tid med mistanke om at noe er galt, bryter den venstreorienterte motstandsgruppen til Arne Lund i Trondheim kontakten med «Olav Wist» (Henry Rinnan). NKP-miljøet i Oslo oppfatter imidlertid fortsatt «Wist» som en mann de kan stole på. (20.01.1943)

Både bjørk og hassel brukes nå til pipefabrikasjon. Snadderøykere blir oppfordret til å ta vare på pipemunnstykket – det er uerstattelig slik situasjonen er i dag. (20.01.1943)

«28 personer er drept ved trafikkulykker i Oslo i fjor», skriver ei Oslo-avis. «11 ulykker ved sporvognulykker og 9 ved biler. 4795 kroneadvarsler utstedt». (20.01.1943)

Seks britiske soldater henrettes i Trandumskogen etter kommandoordren. Kommandoordren innebærer at alle allierte kommandosoldater som blir tatt til fange av tyske tropper skal henrettes uten rettssak, selv om de bærer uniform. Fem av de henrettede deltok i operasjon Freshman i november. (19.01.1943)

De norske MTB-ene 626 og 631 kommer inn på tokt mot Askvoll, men der ligger ingen tyske båter. Deres alternative mål er å angripe en tysk signalstasjon på Tungodden. På 200 meters hold fyrer de løs med alt skyts i over fem minutter. Både bygningen og utstyret blir sterkt skadet, og etter inspeksjon beslutter tyskerne å nedlegge hele stasjonen. (19.01.1943)

Veddrift pågår for fullt i alle distrikter. Skogeierne foretrekker å kjøre veden fra skogen til bilvei, og noen frakter den sågar frem til nærmeste jernbanestasjon. Store mengder er hugget, og utsiktene for vinterens vedtransport er de beste. (19.01.1943)

«Kråka er ikke bare et godt matvilt», skriver en hovedstadsavis. «Også dunen og fjæren utnyttes». (19.01.1943)

Midt i måneden, denne svarte vinteren, gledes ålesundere åtte kvelder av tryllekunstneren Bernadotte Nordenstam. «Det er velsignet med alt som kvikker opp og bryter monotonien i tilværelsen», sies det fra vestlandsbyen. (18.01.1943)

Etter starten på sildefisket har meldeplikt for fartøy som anløper vestlandshavner trådt i kraft på nytt. I Ålesund skal alle fartøy legge til kai på Brunholmen eller Slinningsodden for kontroll av papirer. Bestemmelsen gjelder foreløpig så lenge sildefisket pågår. (18.01.1943)