Opprulling av flere Milorg-grupper på Sørlandet pågår. Blant annet blir 11 lagførere fra Venneslagruppen arrestert på samme dag, før de har kommet skikkelig i gang med oppbyggingen av sin avdeling. (04.01.1943)

Skipet Bodø, som landsatte 40 soldater nær Abelsnes for to dager siden, går på en mine i Nordsjøen på vei tilbake til Skottland. 27 nordmenn og tre briter omkommer. Kun to overlever. (04.01.1943)

Alt disponibelt jernbanemateriell er i drift for å frakte folk tilbake til Oslo etter jule- og nyttårshøytiden. «Imponerende trafikk på Oslo Ø og Oslo V i går», står det i en Oslo-avis. (04.01.1943)