Tyskerne har anlagt ny fangeleir i Moldalia på Espeland øst for Bergen. I dag står den første brakken klar, og overføring av fanger fra Ulven leir og Bergen Kretsfengsel starter. Fangene blir benyttet til videre bygging av leiren. Flere hundre jugoslaviske krigsfanger bygde vei opp til leiren fra Espeland sommeren 1942. Bildet viser fjøset i leiren under bygging. (30.01.1943)