Skipet Bodø landsetter 40 soldater nær Abelsnes i Vest-Agder, 30 av dem fra Kompani Linge, 10 fra marinen. Operasjon «Carhampton» er i gang etter to mislykkede forsøk i november. Oppgaven er å kapre en konvoi som ligger ved Abelsnes, og dette er krigens største og dristigste Linge-operasjon. Sjef for styrken er Odd Starheim. Det går enda noen dager før planene settes i verk. (02.01.1943)

Gulsott og kusma går for tiden i Oslo, melder en Oslo-avis. Kusmatilfellene øker, men antallet gulsottpasienter synker. (02.01.1943)