De tyske myndigheter er frustrerte over svartebørshandelen. I en Oslo-avis står det: «Skjerpede straffebestemmelser for svarthandel og snikhandel. Svarthandlerne må knekkes, da de undergraver grunnlaget for hele vår forsynings- og rasjoneringsordning». (26.01.1943)