En veldig brottsjø gjør at MT Kollbjørg av Oslo brekker aktenfor midtskipet under en orkan i Nord-Atlanteren. 13 av besetningen omkommer, mens noen blir reddet av et amerikansk tankskip. (24.01.1943)