Nortraship får for første gang disposisjonsrett til et Libertyskip fra USA. Dette er et stykkgodsskip som har en høy innredningsmessig standard, som er uvant luksuriøst for norske sjømenn. Skipet har gode køyer, air conditioning på lugarene, flere dusjer og toaletter og god bysseutrustning. Totalt skal Nortraship få disposisjonsrett over tolv Libertyskip i løpet av krigen. (29.01.1943)

52-åringer kjører trikk i Oslo på barneklippekort. På grunn av misbruk må Oslo Sporveier slutte med salg av skolebarnkort til mannlige skoleelever over 16 år. (29.01.1943)