Seks britiske soldater henrettes i Trandumskogen etter kommandoordren. Kommandoordren innebærer at alle allierte kommandosoldater som blir tatt til fange av tyske tropper skal henrettes uten rettssak, selv om de bærer uniform. Fem av de henrettede deltok i operasjon Freshman i november. (19.01.1943)

De norske MTB-ene 626 og 631 kommer inn på tokt mot Askvoll, men der ligger ingen tyske båter. Deres alternative mål er å angripe en tysk signalstasjon på Tungodden. På 200 meters hold fyrer de løs med alt skyts i over fem minutter. Både bygningen og utstyret blir sterkt skadet, og etter inspeksjon beslutter tyskerne å nedlegge hele stasjonen. (19.01.1943)

Veddrift pågår for fullt i alle distrikter. Skogeierne foretrekker å kjøre veden fra skogen til bilvei, og noen frakter den sågar frem til nærmeste jernbanestasjon. Store mengder er hugget, og utsiktene for vinterens vedtransport er de beste. (19.01.1943)

«Kråka er ikke bare et godt matvilt», skriver en hovedstadsavis. «Også dunen og fjæren utnyttes». (19.01.1943)