Myndighetene innfører nye, strenge straffebestemmelser for svartehandel og snikhandel for å komme disse overtredelsene til livs. Regelen er at straffen skal være både fengselsstraff (minimum 30 dager – maksimum seks år) og bøtestraff (minst det femdobbelte av verdien av de varer som overtredelsen gjelder). (14.01.1943)