Milorg-mannen Torvald Moe fra Vikna har reagert på at det opererer parallelle motstandsorganisasjoner i Namdalen. Han får oppgitt Kitty Lorange i Trondheim som kontaktperson. I femte etasje i Erling Skakkes gate 52 i Trondheim er det ingen hjemme, men Moe får grunn til mistanke om at Lorange har kontakt med tyskerne. Moe får etter hvert to møter med «Olav Wist» (Henry Rinnan) i Brattørgata 12 B. Der blir Moe overbevist om at «Wist» er en ekte motstandsleder. (08.01.1943)