Et kirkelig rådsmøte på Slottet avsluttes ifølge en Oslo-avis med et kommuniké med «en utstrakt hånd overfor kirkeopposisjonen som fremdeles er rakt fram til fred og forsoning. De illojale prester kan fortsatt brukes i kirkene, men de skal unnlate å holde ved like en opprørsk holdning overfor NS eller statsstyret. Ettergivenheten skyldes personalmangel, og misligholdte embeter vil etter hvert bli besatt av lojale prester», heter det. (27.01.1943)