BAKGRUNN: Milorg skriver en lang utredning om hvordan Rådet ser på dets rolle under en eventuell alliert invasjon. Utredningen kommer som svar på et brev fra Forsvarets Overkommando i London, hvor man ber om hjemmefrontens syn på strategi og taktikk som skal legges opp for Milorgs virksomhet. Rådet diskuterer tre scenarier: Alliert invasjon uten medvirkning fra Milorg, alliert invasjon med begrenset medvirkning eller en full reisning av Milorg i alle distrikter. Milorg understreker at de har behov for de nødvendige forsyninger av våpen, ammunisjon, sprengstoff, sambandsmidler og mat. De anser det også som overveiende sannsynlig at fiendens represalier mot nordmenn vil øke parallelt med Milorgs medvirkning i motstandsarbeidet. Rådet ber eksilregjeringen i England treffe en avgjørelse etter en samlet vurdering av vinning og tap. (13.01.1943)