Student Bendik Fløgstad fra Haugesund blir arrestert i Levanger når han forsøker å flykte til Sverige for å komme seg videre til England. Han sitter først på Falstad før han sendes videre til Tyskland. Fløgstad kommer hjem til Norge i 1945. (10.01.1943)

Bakketun ungdomsskole i Verdal, som tyskerne installerte seg i sommeren 1941, blir nå etablert som hirdførerskole. Skolen skal også brukes til andre kurs, fester og NS-stevner. De som framover blir elever ved Bakketun, er hirdungdommer som har vist «germanske føreregenskaper». (10.01.1943)

NKP-miljøet i Oslo har sendt Eli Aanjesen til Trondheim for å ha samtaler med «Olav Wist» (Henry Rinnan). I dagene som følger, blir det opprettet kontakt mellom Sonderabteilung Lola og den venstreorienterte delen av motstandsbevegelsen i Trondheim ved den militære lederen Arne Lund. (10.01.1943)

Leder for NKPs illegale distriktsstyre i Oslo, og en av de som står bak den illegale avisa Radio-Nytt, Tormod Nygaard, blir arrestert. Han har også vært med på å organisere Milorg-grupper, deltatt i etterretningsarbeid og skaffet rapporter om tyske troppetransporter til og fra Norge. Han blir først torturert på Victoria terrasse før han plasseres på Grini og senere blir skutt på Trandum. (10.01.1943)