En hotellvertinne som har drevet en pokerbule, blir idømt 90 dagers betinget fengsel, inndragning av de 2000 kronene hun har tjent og 100 kroner i saksomkostninger. (22.01.1943)

«Olav Wist» redder soknepresten i Vikna, Torvald Moe, fra fangenskap i Trondheim. Moe vet ikke at redningsmannen er den farligste angiveren i Norge, Henry Rinnan, og hans folk. De utgir seg for å være sentrale illegale ledere og ber Moe oppgi navnene på sine kontakter, slik at de kan overta motstandsarbeidet i Vikna etter Moe, som de lover å føre trygt til Sverige. Moe oppgir lykkelig alle navn og loses deretter til Sverige som lovet. Med dette blir mesteparten av nøkkelpersonene i det illegale arbeidet i Nord-Trøndelag kjent for Rinnan. Hans tillit blir enda mer styrket når Moes kone og barn også blir loset til Sverige. En del av de sentrale motstandsfolkene blir varslet om Rinnans rette identitet, men likevel kan han fortsette sitt arbeid under dekknavn på grunn av økt tillit. Hundrevis av motstandsfolk blir etter hvert arrestert, siden «redningen» av Torvald Moe blir Rinnans beste alibi som motstandsmann. (22.01.1943)