Politipresidenten i Oslo truer igjen med stenging av elektrisk strømforsyning på de steder hvor blending ikke utføres forskriftsmessig. Det er fremdeles sprekker på siden av vinduer som ikke er tilstrekkelig tildekket. Enhver har plikt til å påse at ingen lysstripe slipper ut. (28.01.1943)