25 norske og britiske kommandosoldater har stormet i land fra MTB 626 og inn på den istykkerskutte kaien i Sagvåg på sørvestsiden av Stord. Etter en kort skuddveksling besettes de tyske stillingene, og de ødelegger det de finner av tyske våpen og ammunisjonslagre. Samtidig legger MTB 627 til ved en sildeoljefabrikk, og landgangsstyrken rykker raskt frem mot Stord kisgruver uten å møte motstand. Gruveanlegget blir grundig ødelagt. Kort tid etter, er alle kommandosoldater om bord i MTB-ene igjen. Korporal Ivar Marius Haga fra Stokke omkommer av skadene han får. To MTB-er kommer i skuddveksling ved Marstein fyr, men alle sju MTB-er kommer seg tilbake til Lerwick i god behold – og med tre fanger. (24.01.1943)