Mørkleggingen i Oslo og nesten mennesketomme gater etter arbeidstid frister til innbrudd og tyverier i økende utstrekning, uttaler kriminalkommandør Johannes Schartum. (12.01.1943)

Avdeling VIII på Ullevål sykehus blir mye brukt til innleggelse og dekning av jøder. Flere jøder er lagt inn selv om de er friske, og legene på avdelingen har kreert sykdomshistorier og registrert en del funn i sykejournalen som krever innleggelse. En del av jødene forsvinner om natten uten å gi beskjed, og enkelte forsøker å flykte til Sverige. At jødiske pasienter rømmer fra sykehuset blir ikke tolerert av de tyske myndighetene, så i dag mottar sykehusene følgende skriv fra statspolitiet:

(12.01.1943)

Det anslås at det er omtrent to millioner kaniner i landet. Mange holder både villagris og villakanin. (12.01.1943)

Det er lange kinokøer i Oslo. Det hender at folk kjøper opp billetter i Kinosentralen om formiddagen og selger dem til overpris når alle billetter er utsolgt like før forestillingene begynner. Både norske, svenske, danske, italienske og ungarske filmer er populære. (12.01.1943)

En avis skriver: «60 boktyver knepet i en Oslo-bokhandel i løpet av åtte dager. ‘Tyvleste’ bøker som skal byttes, er også et problem.» (12.01.1943)