NS vedtar «Lov nr. 2 til værn om folkeætten», blant annet med forskrifter om at lege, politimester, edruelighetsnemnd, skolestyrer og andre kan kreve abort dersom den gravide eller barnets far har «defekttilstander» som visse handikap, «åndssvakhet», «evnesvakhet», psykopati, alkoholisme eller liknende. På papiret gir loven vide fullmakter, men den blir imidlertid i liten grad brukt. (07.01.1943)

Forsvarssjef Hansteen gir ordre til norske militære enheter om at det er forbudt å motarbeide politiske tiltak eller forordninger utstedt av eksilregjeringen. Forbudet omfatter enhver form for politiske aksjoner, underskriftskampanjer og så videre. Derimot skal ikke bestemmelsen ha innvirkning på den frie meningsutveksling mann og mann imellom eller på enkeltpersoners adgang til å fremme sitt syn. Ordren ses i sammenheng med agitasjon som i den senere tid har oppstått på skip og i forlegninger. (07.01.1943)