Hamars februarkvote av tobakk fra Tiedemanns Tobakksfabrikk er meldt stjålet. Slike tyverier har blitt en sann plage. (26.01.1943)