Tyskerne forsøker å holde veien over Hardangervidda åpen hele vinteren. Brøyting blir styrt og organisert av den tyske paramilitære organisasjonen OT. En stor arbeidsstyrke omfatter i tillegg utkommanderte og frivillige nordmenn, av disse også noen ansatte i Statens vegvesen. OT disponerer også frivillige, tvangssendte og krigsfanger fra Øst-Europa. Bildet viser brøytemannskap ved Lægreidhytta på Hardangervidda. (03.01.1943)