Jøden Jacob Hirsch, som ble løslatt i november og unngikk deportasjon på grunn av høy alder, blir arrestert på nytt og fengslet på Bredtveit sammen med sin kone og datter. Flere eldre jøder blir arrestert i tiden fremover før ny deportasjon med skipet Gotenland i februar. (15.01.1943)

Einsatzgruppe Wiking har nå 27 458 arbeidere i Norge, mer enn en fordobling sammenliknet med antallet for et halvt år siden. 30 prosent av dem er krigsfanger eller fanger. Krigsfangetilførslene skal i løpet av våren og sommeren bidra til kraftig økning av personellstyrken. (15.01.1943)

Milorg-mannen Torvald Moe, som har blitt overbevist om at «Olav Wist» (Henry Rinnan) er en motstandsleder, blir arrestert hjemme i Vikna mistenkt for å ha radio og våpen i huset. Han blir fraktet til Trondheim. (15.01.1943)

Kapteinen og 17 mann har gått ned med skipet MS Harboe Jensen av Oslo, etter at skipet – fullastet med krigsmateriell – ble torpedert utenfor den nord-afrikanske kysten. Seks mann reddes. (15.01.1943)

I statsråd i London, blir det ved kongelig resolusjon besluttet at Norge skal tiltre en felles erklæring fra de allierte om de tyske overgrepene mot jødene. I erklæringen heter det blant annet: «Ingen av dem som blir ført bort hører man senere til. Regjeringen bekrefter sin høytidelige beslutning om å sikre at de som er ansvarlige for disse forbrytelser ikke skal unngå gjengjeldelse og om å gjennomføre de nødvendige praktiske forholdsregler til å oppnå dette.» Det skal komme til å vise seg at denne beslutningen ikke blir godt nok fulgt opp under landssvikoppgjøret, siden delaktighet i deportasjonen av jødene ikke blir vektlagt i flere sentrale saker. Frifinnelsen av statspolitiinspektør Knut Rød blir hovedeksempelet på at deltakelse i jødeforfølgelsene blir tillagt liten vekt. (15.01.1943)