London-Nytts julenummer omtaler jødeforfølgelsene i Europa. De nordmenn som har deltatt, blir fordømt på det kraftigste. «Vi kan ingenting annet enn å vente og være trofaste», lyder det oppgitt. Først 6. januar blir deportasjonen med Donau 26. november rapportert av eksilregjeringen offentlig. (23.12.1942)