Norsk tobakkproduksjon er firedoblet fra i fjor. Arealet har økt fra 14 000 til 56 000 kvadratmeter. I tillegg kommer alle smådyrkeres produksjon. Sogn og Fjordane er fylket som har størst areal, tett fulgt av Hedmark. (21.12.1942)