Sentralkomitémedlem i NKP, Bjarne Dalland, som ble arrestert i november 1940 og senere løslatt, blir arrestert på nytt. Dette fordi han har fortsatt det illegale arbeidet, samarbeidet med Asbjørn Sunde og blitt sentral i virksomheten på Vestlandet. Samtidig som Dalland blir arrestert, blir også 15-20 andre kommunister arrestert. (08.09.1942)