Noen uker etter at Finn Koren ved den norske legasjonen i Bern har informert eksilregjeringen om jødeutryddelsene, videresender legasjonen i Bern et nytt notat til regjeringen i London. Notatet er utarbeidet av den norske konsulen i Vichy og beskriver forfølgelsene av jødene i den ikke-okkuperte delen av Frankrike. (08.09.1942)