Vidkun Quisling overtar skjøtet til Bleikeråsen 215 på Leangkollen i Asker. Her skal det bygges en hytte som skal kalles «Ørneredet» etter tysk forbilde. Det er eieren av Bleiker gård, Bjørn Mortensen, som er selger. Han er også sjef for Hirden i Asker. Hytta blir imidlertid lite brukt under krigen, ettersom den ikke rekker å bli ferdigstilt og sikret. Arkitekt er Wilhelm K. Essendrop, som også har ansvaret for ombyggingen av Villa Grande på Bygdøy til Quislings førerbolig «Gimle». (17.07.1942)

Det stjeles fra potet- og grønnsakparsellene i flere byer. Forholdene er verre enn i fjor. Mange steder vil det nå bli etablert vakthold ved parsellene om natten. I Trondheim rettes det i en avisannonse skarpe advarsler til potettyvene. (16.07.1942)

Mange medarbeidere ved norske bedrifter blir anvist til arbeidsplasser som helt eller delvis tjener tyske krigsøkonomiske behov. Hele firmaer blir pålagt å innstille forretningsvirksomheten dersom denne blir regnet som «krigsuviktig». For okkupasjonsmakten omfatter dette foretak som ikke inngår i rustningsindustrien og som heller ikke forsyner befolkningen med livsnødvendigheter. Et første direktiv fra Rikskommissariatet om stenging av krigsuviktige bygg og anlegg foreligger i dag, ettersom Organisation Todt har et ekstremt behov for arbeidskraft. Tusenvis av nordmenn blir overført til OTs veiarbeider og fra tyske anlegg i Sør-Norge til Nord-Norge. (16.07.1942)

Et tysk Junkers Ju 88 D1 styrter ved Flykollen på Jan Mayen. Fire besetningsmedlemmer omkommer. Hendelsen forblir ukjent frem til august 1950. (15.07.1942)

Hugo Munthe-Kaas får av britene i oppdrag å etablere et nett av agenter med radiostasjoner i Nordland og Troms, for å i hovedsak observere tyske orlogsfartøyer og slagskipet Tirpitz’ bevegelser langs kysten. Han landsettes ved Langøya i Vesterålen av et norsk Catalina-fly og etablerer radiostasjonen Libra. Munthe-Kaas har tidligere drevet etterretningsarbeid mot den tyske ubåthavnen i Trondheim. (15.07.1942)

Osvaldgruppen utfører en sprengningsaksjon med en brannbombe mot N. Jacobsens Elektriske Verksted i Gøteborggata i Oslo. Aksjonen lykkes, ettersom verkstedet får skader. Gruppen har også aksjonert mot bensinstasjoner på Skøyen og Oslo øst, med ukjent resultat. (15.07.1942)

På sin reise nordover, ankommer Terboven Narvik og fangeleiren i Beisfjord. Han deler leiren i to, med piggtråd. Den tyske legen samler de angivelig syke i to brakker, og deretter starter arbeidet med å grave store grøfter utenfor piggtrådgjerdet. Det settes samtidig opp maskingevær på et brakketak og i et vakttårn. (15.07.1942)

Den illegale pressen i Stavanger blir rullet opp ved razziaer. 70-80 personer blir arrestert. (15.07.1942)

Det blir utdelt en egen rasjon på tre kilo syltesukker per husstandsmedlem. Det skal foregå med halvparten fra 1. august og resten fra 20. august. (15.07.1942)

Et alliert sjøfly lander ved gården Lines i Rødøy i Nordland. Kasser med krigsmateriell blir båret i land, og fremmede karer som skal bygge opp og betjene en radiosender kommer i hus. Senderen får kodenavnet Crux og blir aktiv til 1944. Familien på Lines tar gjestfritt imot agentene og brødfør dem i skjulestedet de har ute på øya Renga. Far og barn bidrar også med transportoppdrag og annen hjelp for agentene. (15.07.1942)

Flyalarmen går i Honningsvåg. En tysk konvoi med 38 fartøyer har ankret opp, og fire sovjetiske bombefly slipper bomber rundt Dampskipskaia. Flere av de tyske fartøyene blir truffet, i tillegg til Jægtviks fiskebruk som går i lufta på grunn av en tysk ammunisjonspram som ligger der. Eieren av fiskebruket, Jægtvik, omkommer i tillegg til 10 andre nordmenn. 19 tyskere blir drept og mange alvorlig såret. Mange folk i Honningsvåg forlater hjemmene sine og flykter opp i åsene. (14.07.1942)

Organisation Todt har nå rundt 11 450 lønnsarbeidere (ikke krigsfanger) i arbeid i Norge, hvorav 3850 tyskere og de øvrige nesten utelukkende bestående av nordmenn og dansker. Ut over det er 5450 arbeidere enten på vei eller nylig ankommet. Nesten fire måneder inn i Einsatzgruppe Wikings byggeoperasjoner forløper tilføringen av nye mannskaper såpass langsomt at et noenlunde samsvar mellom faktisk personellstyrke og fastsatte personellmålsettinger umulig kan oppnås i nær fremtid. (14.07.1942)

Flyalarmen går i Hammerfest. Johannes W. G. Grønvold omkommer under bombingen som følger. (14.07.1942)

På fire dager har antallet syke fanger i fangeleiren i Beisfjord økt fra 175 til 205. (14.07.1942)

Ragnvald Grannes fra Harstad, som i oktober ble arrestert for å ha spredt illegale nyheter, dør i Sachsenhausen. Han etterlater seg kone og to barn. (14.07.1942)

En Oslo-avis skriver at det samlede vedbehov i Oslo og Aker til vinteren blir 700 000 favner. Det påpekes at værelsestemperaturen ikke kan stige over 15 grader til vinteren. «Vi kan ikke regne med å få importert brensel», heter det. (14.07.1942)

Avisenes spalter brukes flittig til kontaktannonser, også i ferietiden. Her fra avisa Folkets Frihet i Sør-Varanger. (13.07.1942)

(Sakset fra Erfaren Jomfru Ønskes Strax)

Terboven har lagt ut på en reise til Nord-Norge og Finland. I dag er han i Namsos, hvor han besøker offisersbrakka på Bjørum, rett ved Namsos prestegård. Der nyter han kaffe og kaker med sine militære kamerater. Senere på dagen er han på bytur, og han får se havneområdet. (12.07.1942)

På bare fem dager har antallet syke i fangeleiren i Beisfjord ved Narvik doblet seg til 175. I dag kommer noen tyske offiserer samt en tysk og en norsk lege på inspeksjon. SS-offiserenes mistanke om tyfus får de bekreftet gjennom legene. De fysiske symptomene som fangene har, stemmer, men hverken den norske eller den tyske legen tar blodprøver. Den norske legen tar ut 85 fanger som angivelig har tyfus. Han undersøker dem ikke grundig, men tar ut fangene på avstand fordi de ser skrøpelige ut. De blir umiddelbart sendt til sykebrakken. Under forhør etter krigen uttaler den norske legen seg om de jugoslaviske fangene:

(12.07.1942)