En Oslo-avis skriver at det samlede vedbehov i Oslo og Aker til vinteren blir 700 000 favner. Det påpekes at værelsestemperaturen ikke kan stige over 15 grader til vinteren. «Vi kan ikke regne med å få importert brensel», heter det. (14.07.1942)