Organisation Todt har nå rundt 11 450 lønnsarbeidere (ikke krigsfanger) i arbeid i Norge, hvorav 3850 tyskere og de øvrige nesten utelukkende bestående av nordmenn og dansker. Ut over det er 5450 arbeidere enten på vei eller nylig ankommet. Nesten fire måneder inn i Einsatzgruppe Wikings byggeoperasjoner forløper tilføringen av nye mannskaper såpass langsomt at et noenlunde samsvar mellom faktisk personellstyrke og fastsatte personellmålsettinger umulig kan oppnås i nær fremtid. (14.07.1942)