Et alliert sjøfly lander ved gården Lines i Rødøy i Nordland. Kasser med krigsmateriell blir båret i land, og fremmede karer som skal bygge opp og betjene en radiosender kommer i hus. Senderen får kodenavnet Crux og blir aktiv til 1944. Familien på Lines tar gjestfritt imot agentene og brødfør dem i skjulestedet de har ute på øya Renga. Far og barn bidrar også med transportoppdrag og annen hjelp for agentene. (15.07.1942)