Juni 1942 er den verste måneden for alliert skipsfart under hele krigen. Til sammen 170 handelsskip har gått tapt, 20 av dem norske. I første halvår 1942 har Nortraship mistet totalt 68 skip. På norske skip har 666 sjømenn omkommet, av dem 523 nordmenn. (30.06.1942)