Under regjeringsmøtet i London i dag blir det gjort kjent at president Roosevelt har bestemt seg for å gi Norge en ubåtjager. Denne skal overrekkes på Kong Haakons 70-årsdag den 3. august, og presidenten ønsker at gaven skal mottas av kronprinsesse Märtha på vegne av kongen. Kronprinsessen kan imidlertid ikke være til stede under den foreslåtte sermonien, så overleveringen blir utsatt fra 3. august til 16. september. Ubåtjageren får navnet King Haakon VII og setter nærmest en uslåelig rekord i den norske marinen: Utseilt distanse i krigssone blir på totalt 85 000 nautiske mil, eller fire ganger rundt jorden ved ekvator. Jageren deltar i 79 konvoier uten uhell, tap av menneskeliv eller alvorlige skader. 90 prosent av mannskapet blir beholdt frem til krigens slutt. (30.06.1942)