893 fanger blir ført som dyr innunder dekk på båten Gotta, den første transporten av jugoslaviske fanger fra Stettin til Norge. Om få dager forlater også skipene Sabina Hovald og Kirkplein samme sted, med totalt 1708 fanger om bord. Ved ankomst Trondheim blir fem syke fanger sendt til sykehus. «Sykehuset» viser seg å være Falstad, der fire av dem blir henrettet. Resten av fangene sendes nordover som slavearbeidere, for å jobbe på det som blir kjent som Blodveien. (09.06.1942)