MS Pleasantville av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra New York til Alexandria. Lasten er fosfat og krigsmateriell. To mann omkommer, mens resten av mannskapet blir berget av et polsk skip. (08.06.1942)