MT South Africa av Oslo torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra Curacao til Freetown med olje. Fem nordmenn blir drept når torpedoen treffer maskinrommet, mens 36 mann overlever i livbåter. (08.06.1942)