En storstilt svindel med bensolsprit er avslørt ved Rikshospitalet. En fullmektig som har samarbeidet med fire “detaljister” er siktet i saken. Tre av detaljistene har tilstått, og det er sterke indisier mot fjerdemann. (22.05.1942)