10-12 biler svinger opp foran Jar skole i Bærum. Skolen, som har ord på seg for å være et “motstandsreir”, får besøk av Vidkun Quisling, kirke- og undervisningsminister Skancke og politiminister Jonas Lie. De ledsages av 20-30 bevæpnede politifolk. Lærerne blir samlet i et rom der de får en leksjon av Skancke om lærersambandet. Quisling tar ordet og arbeider seg opp i fullt raseri: “Det er dere lærere som er skyld i at vi ikke har fått noe riksting. Det er deres skyld at Norge i dag ikke er blitt et fritt og selvstendig rike”. Etter Quislings tale blir lærerne forhørt én og én. Ingen av dem benekter å ha nektet å betrakte seg som medlemmer av lærersambandet. Ikke vil de melde seg inn nå heller. Lærerne står på sitt. Quisling truer med harde straffetiltak, og lærerne blir arrestert. De blir sittende lenge i fengsel og får ikke sine stillinger tilbake når de kommer ut. En NS-ledelse for skolen utnevnes. (22.05.1942)