Quisling har blitt møtt av en æresbataljon på Fornebu etter sitt besøk hos Hitler i Berlin. Etter møtet tror Quisling feilaktig at han skal få en større politisk rolle i Norge. Goebbels beskriver Quisling som naiv. (18.02.1942)