Magnus Johansen og Paul Andersen, begge fra Bogen, løslates fra Falstad. Begge ble arrestert i november, etter at de tok seg «ulovlig permisjon» fra arbeidet med jernbanen sør for Mo da Paul fikk en kraftig influensa. Magnus fulgte Paul til legen i Bogen, og det viser seg at legen ga ni dagers sykemelding til Paul. Likevel ble altså begge arrestert for ulovlig permisjon. Nå løslates de, mot at begge melder seg til fortsatt arbeidstjeneste. (16.02.1942)