Terboven utsteder, etter henstilling fra Quisling, et amnesti til de fleste personer som ble dømt i forbindelse med unntakstilstanden i Oslo i kjølvannet av melkestreiken i september. Personene blir enten løslatt eller får straffen nedsatt. (10.02.1942)