MT Anna Knudsen av Haugesund blir torpedert og skadet av en tysk ubåt nordvest for Skottland. Alle 23 om bord overlever. (09.02.1942)