Fritz Todt, som leder den tyske halvmilitære organisasjonen Organisation Todt, som utfører anleggs- og byggeoppdrag i Tyskland og okkuperte områder, omkommer i en flyulykke. Hitler befalte i oktober at det er Organisation Todt som skal konstruere befestninger, veier og jernbanelinjer i Norge. Albert Speer (bildet) overtar som rustningsminister etter Fritz Todt, og med det skal virksomheten i Norge bli trappet kraftig opp organisert under Einsatzgruppe Wiking. (08.02.1942)